Privacyverklaring

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons belang. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. 

Klantenaccount
Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst en de verzending van uw bestelling kunnen bevestigen en om met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken uw e-mailadres bovendien als aanmeldnaam, wanneer u zich in uw klantenaccount aanmeldt. Onderstaande persoonsgerelateerde gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount daarom minimaal aangegeven te worden: 

 • Uw naam 
 • Uw adres 
 • Uw e-mailadres 
 • Uw wachtwoord 
 • Gebruik van uw gegevens
  Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de afwikkeling van uw aankoop. Uw gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, met als doel de afrekening, gegevensopslag, de productie en contractafwikkeling. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals transporteurs en banken) de noodzakelijke gegevens. Deze gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Wij gebruiken bijvoorbeeld ook verzend-, ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over het door u gebruikte eindapparaat, datum en tijd van uw bestelling en eventuele e-mails of andere informatie die wij van u ontvangen hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis om over producten te kunnen communiceren en herhaal/nabestellen mogelijk te maken. 

 • Cookies
  Le Million D’€ maakt gebruik van functionele cookies. Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoeft u niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet nodig. Wij maken ook gebruik van Analytische cookies. Deze cookies zijn nodig om geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze website gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uw privacy, is voor het gebruik van deze cookies ook geen toestemming vereist.

 • Webanalyse
  Om ons aanbod te kunnen optimaliseren, gebruiken wij tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de registratie van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

 • Veilige gegevensoverdracht
  Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt natuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij o.a. gebruik van het coderingssystemen SSL (Secure Socket Layer) en TLS (Transport Layer Security). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. 

 • Verantwoordelijke instantie
  Le Million D’€ is de verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens. U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagen gegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met info@lemilliondeuro.com.